Plnohodnotná strava

Kompletní a vyvážená strava je důležitá pro zajištění zdraví, dobré kondice a celkové pohody psa. Přitom je vždy třeba vycházet z individuálních potřeb každého zvířete, jeho věku, aktivitě a prostředí, ve kterém žije. 
 
Rozhodujícím ukazatelem správného krmení je dobrý zdravotní stav, aktivita, kvalitní srst a absence jakýchkoliv trávicích či jiných zdravotních problémů.
 
Složení jednotlivých krmiv se různí, a je proto nejlepší vybrat každému konkrétnímu psovi takové krmivo, které mu nejvíce vyhovuje, a to jak po zdravotní, tak po chuťové stránce.
 
Každá živina, kterou pes ke svému zdravému životu potřebuje, může být buď přirozeně pokryta rostlinnými produkty, anebo doplňky.
 
 
Obecně pes potřebuje přijímat v krmné dávce vyvážený poměr bílkovin, tuků a sacharidů. Celkový obsah energie by měl být rozložený tak, aby přibližně 30 % celkové energie pocházelo z bílkovin, 30 – 60 % z tuků a 10 – 40 % ze sacharidů. 
 

Bílkoviny

Bílkoviny jsou základní stavební látky, ze kterých se skládá každý živočišný organismus a jsou důležité pro stavbu tkání a buněk. Potřeba bílkovin závisí na řadě faktorů, zejména na jejich kvalitě, stravitelnosti, obsahu aminokyselin a také na energetické hodnotě krmiva. 
 
Obecně platí, že čím kvalitnější bílkoviny jsou, tím jich stačí méně, protože dokážou lépe pokrýt potřebu aminokyselin. 
 

Tuky

Tuky (oleje) jsou nezbytné pro zdravou kůži a kožich, a také pro správnou biologickou činnost. Jsou pro psy hlavním a nejbohatším zdrojem energie, zvyšují chutnost krmiva a patří k nejlépe stravitelným živinám (stravitelnost se pohybuje přes 90 %). 
 

Sacharidy

I když se mnohdy uvádí, že sacharidy nejsou pro psy zcela nezbytné, protože umí účinně využívat aminokyseliny z bílkovin pro syntézu glukózy v játrech, je obsah přiměřeného množství sacharidů v krmivu pro psa z řady důvodů výhodný. Sacharidy jsou rychlým zdrojem energie a pomáhají psům významně šetřit bílkoviny
 
Jejich metabolické zpracování je jednodušší než u bílkovin a dochází při něm k menšímu zatížení jater a ledvin. Trávení sacharidů v tenkém střevě také představuje menší zátěž na slinivku než trávení velkého množství tuků a bílkovin.
 
Nejvýznamnějším sacharidem je škrob obsažený v obilovinách, luštěninách a hlízách některých rostlin. Zatímco jednoduché cukry, jako je glukóza nebo sacharóza, dokážou psi trávit syrové, škrob je nutné pro dobrou stravitelnost tepelně upravit.
 
Vařením nebo jinou tepelnou úpravou (např. extruzí při výrobě granulí) dochází k rozrušení škrobových zrn, škrob bobtná a mazovatí (želatinizuje). Postupně se rozkládá na nižší sacharidy - dextriny, které jsou dobře stravitelné a mají sladší chuť. Konečným produktem rozkladu škrobu je sladový cukr - maltóza, který se štěpí v tenkém střevě enzymem maltázou na glukózu. 
 
Na základě experimentálních výsledků je prokázáno, že vařený škrob je 2 - 12krát lépe stravitelný než syrový
 

Esenciální živiny

Kromě toho musí z krmiva získávat esenciální živiny, které jsou pro něj životně důležité, ale nedokáže si je sám vyrobit v dostatečném množství. Kromě minerálních látek a vitaminů k nim patří také esenciální aminokyseliny z bílkovin esenciální mastné kyseliny z tuků
 
Minerály
Z minerálů jsou pro psa důležité vápník, fosfor, draslík, sodík, chlorid, hořčík, železo, zinek, měď, mangan, selen, jód, kobalt, bor a chróm
 
Rostlinná strava sice vždy nemusí obsahovat veškeré živiny, které psi potřebují, avšak i tyto látky lze spolehlivě doplnit synteticky. Ve skutečnosti se většina těchto živin uměle přidává i do masových granulí, protože během výrobního procesu je většina živin z masa zničena.
 
Vitaminy
Pro psy jsou důležité vitaminy ADE a K (rozpustné v tucích) a B1B2B3B5 (kyselina pantothenová), B6, B7 (biotin), B8 (cholin), B9 (kyselina listová), B12C a karnitin (rozpustné ve vodě). 
 
V některých zdrojích se uvádí, že pes se zdravými střevy si umí vytvořit vitamin B12 sám.
 
Esenciální aminokyseliny z bílkovin
Existuje 10 esenciálních aminokyselin z bílkovin, které psí organismus nedokáže syntetizovat a musí být do organismu dodávány s potravou. Jedná se o arginin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, fenalalanin, threonin, tryptofan a valin.
 
Požadavky na všechny tyto esenciální aminokyseliny mohou být uspokojeny i pomocí rostlinné stravy
 
Esenciální mastné kyseliny z tuků
Jedná se o omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. 
 
Ostatní
Pro zdraví pejska mohou být přínosné rovněž fytochemikálie, což jsou chemické látky obsažené v rostlinných pletivech (např. flavonoidy, isoflavonoidy, steroly aj.). Díky moderním způsobům zpracování potravy (včetně vaření) jsou však často zničeny. 
 
Vláknina pomáhá pejskům s trávením a společně s minerály zajišťují správnou buněčnou a tělesnou činnost.